Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Cad.,Atlas Apt. No:12 Daire:5, 34726 Kızıltoprak-Kadıköy/Kadıköy/İstanbul

Kalça Estetiği

Kalçalar, kadın vücut yapısında çok önemli rol oynar. Yuvarlak projekte kalçalarla birlikte bel ve basenlerin kıvrımlarının oluşturduğu şekil kadın figürünü belirleyen en önemli unsurdur ve kadın vücudunu erkeklerinkinden ayırmada göğüslerden çok daha öndedir. Bir kadının göğüsleri küçük olsa da orantılı bel ve yuvarlak dolgun kalçaları varsa vücut yapısı feminendir ve bu anlamda çekicidir. Oysa, dar basen, düz kalça ve kıvrımsız hatları olan bir kadının göğüsleri ne kadar büyük ve dik olsalar da vücudu kadınsı ve çekici değildir. Yani, kadın vücudunu erkeklerinkinden ayıran, arkadan bakıldığında görülen konturdur. Bir kadının resmine önden bakıldığında göğüsleri dikkati çeker ve eğer güzelseler sadece “göğüsleri güzel” denir. Vücudu güzel denemez. Ancak arkadan bakıldığında vücudu hakkında yorum yapılabilir. Güzel veya değildir denebilir.

Vücut güzelliği ve bu amaçla şekillendirme ile ilgilenen plastik cerrahi, göğüslerle ilgili çok fazla uygulama imkanı bulurken aynı yakınlığı kalçalara göstermemiştir. Bunun nedeni utanma ya da oturma ve yürüme sırasında zorluklar olabileceği korkusu gibi sebeplerden dolayı talep azlığı ve hekimlerin konuyla ilgili yeterli bilgi ve deneyiminin olmayışıdır. Vücut şekillendirme ile ilgili 20-25 yıl önce yaygınlaşan ve günümüzde sıkça kullanılan liposuction (vakumla yağ alma) tekniği bu bölgelerin şekillendirilmesinde kullanılan hemen hemen tek yöntem olmuştur. Ancak liposuction her zaman yeterli değildir ve diğer yöntemlerle birlikte kullanılması zaruridir.

Erkek ve kadın vücutları arasında çok belirgin farklar vardır. Kadın vücudu kıvrımlı hatlar ve yuvarlak projekte hacimlerden oluşurken, erkek vücudunda hatlar düz ve hacimler kare tarzındadır. Göğüs ve kalça gibi belirgin ve çıkık yapılar kadın vücudunun en önemli unsurlarıdır. Bu görünümüyle güzel kadın vücudu arkadan bir gitar ya da viyolen’ e benzetilmiştir.
   
Kalçalar, vücudun arka konturunun bir parçasıdır ve ayrı düşünülemez. Yuvarlak, çıkık bir kalçanın güzel görüntüsü, alt ve üstündeki alanlardaki kontur kıvrımlarının değişmesi ile bozulabilir. Bel bölgesindeki yağ fazlalıkları kalçanın yuvarlak projekte yapısının belirsiz hale getirebilir. Basenlerdeki yağ fazlalığı ve selülit yapıları ise kalçaları olduğundan büyük ve ağır gösterebilir.

Güzel kalça yuvarlak, sıkı ve projektedir. Ve bu görünüş pozisyon ve açı değişse de aynı kalmalıdır.

Kalça estetiğinin unsurları:

Gluteal projeksiyon

Ayaktayken kalçanın en çıkık noktası kalçanın üst 2/3’lük alanında ya da en azından tam ortasından olmalıdır. Ya da en çıkık nokta pubis üst çizgisi ile aynı seviyede bulunmalıdır. Daha aşağıda olması sarkıklığı gösterir.
 

Gluteal kriz (kalça altı çizgisi)

Normalde ergenlik dönemindeki kızlarda hiç kriz yoktur. Sonradan kriz oluşur. Ancak bu kriz bacak ortasından dik geçen çizgiyi geçmemelidir. Geçerse sarkıklık var demektir.

Trokanterik depresyon (çukurluk)

Kalçanın yan tarafındaki çukurluk erkeklerde kabul edilebilir. Kadınlarda varsa da hafif olmalıdır. Derin olması kalçanın estetiğini bozar. Yukarıda ve altta basenlerdeki yağ fazlalığı bu çukurluğu daha derin gösterir.

Deri ve deri-altı dokunun sıkılığı

Deri-altı dokusu yeterli dolgunlukta ve sıkılıkta olmalıdır ki yatıldığında projeksiyonu kaybolmasın. Çok zayıf olmak kalça estetiği açısından iyi değildir. Çünki deri-altı dokusu dolgunluğunu kaybeder.

Adele tonüsü ve sıkılığı

Sedanter yaşayan kadınlarda hareket azlığında kasların tonüsü azalır ve kalçaları çabuk sarkar. Koşmak, yüzmek gibi sporlar bu adeleleri yeterince güçlendirmez. Kalça adeleleri, zıplama, basamak çıkma, sandalye üstüne çıkma gibi vücudu bir üst pozisyona zorlayan eylemlerde çalışır. Voleybol, basketbol ,tenis, duvara tırmanma gibi sporlar bu amaçla daha faydalıdır.
Bir kadına arkadan bakıldığında kontur düzenini ve estetiği bozan sorunlar şu başlıklar altında değerlendirilebilir:

 • Gluteal pitozis (kalça sarkması)
 • Gluteal hipoplazi (kalçada gelişim geriliği)
 • Gluteal retraksiyonlar (kalçada çakintiler)
 • Adele defektleri
 • Bel, sırt, kalça ve basenlerde lipodistrofi (yağ fazlalığı ve selülit)
 • Trokanterik depresyon (yanlarda çukurluk)
 • Uzun ve gevşek kalçalar
 • Düzgün olmayan bacaklar

Bu sorunlar tek başlarına olabildikleri gibi sıklıkla birlikte bulunurlar. Sorunlarını tedavisinde kullanılan teknikler şunlardır. Duruma göre tek başına veya birlikte kullanılırlar:

 • Gluteal implantların yerleştirilmesi ( kalça silikon protezleri)
 • Retraksiyon (çekintiler) giderme ameliyatları
 • Kalça dikleştirme ve germe ameliyatları
 • Lipoplasti (vakumla yağ alma ve yağ enjeksiyonları)
 • Bacak silikon protezleri

Gluteal Implant Yerleştirme (Kalça Silikonları)

Genelde kalçalara silikon protez yerleştirilmesi amacı memelere silikon yerleştirme ile aynıdır. En önemli gereklilik kalça gelişme yetersizliğidir. Burada amaç hacim artırmadır. İkincisi de kalçayı dikleştirme, daha dolgun ve projekte yapmak içindir. Kalça protezleri içerik olarak meme protezleri ile hemen hemen aynıdır. Kalça protezleri daha kıvamlı ve şekillidir ve fiyat olarak iki kat kadar pahalıdır. Kullanım amacına göre yuvarlak yada oval olabilirler.

Kalça silikonlarını yerleştirmek için giriş yeri iki kalça arasındaki kriz yani çukurluktur. Buraya 7-8 cm.lik bir kesi yapılır ki bunun izi çukurda kaldığı için gizli kalır. Protez deri altına, fasya altına, kas içine ya da kas altına yerleştirilebilir. Deri altı yerleşim pek çok sakıncalarından dolayı asla önerilmez. Bazıları fasya altını tercih etmekle birlikte geç dönemde sarkıklıklar olabilir. Kas altı yerleşimde protez çok yukarda kalmaktadır. Bu işle uğraşan plastik cerrahların çoğu, ben de dahil olmak üzere kas içi yerleşimi tercih etmektedir. Gluteal adelenin kalın yapısı protezi çok rahat barındırabilmektedir.

Ameliyat genel anestezi altında yüz üstü yatar pozisyonda yapılır. Yaklaşık 1,5-2 saat sürer. Genelde 1 bazen 2 gece hastanede yatmak gerekir. Ameliyat sonrası bacak altı ve bel kısmı yastıklarla desteklenmek şartıyla hasta her pozisyonda yatabilir. Ancak sık sık pozisyon değiştirmek gerekir. Ertesi gün pansumanı yapıldıktan sonra hasta kısa süreli oturabilir, yürüyebilir ve uygun bir korse giydirilir. Aynı gün tuvalete oturabilir ve duş alabilir. Sonraki gün taburcu edilir. Evde günlük ihtiyaçlarını gidermek dışında 1 hafta istirahat eder. 1 haftadan sonra evden dışarı çıkıp kısa yürüyüş yapabilir ve araba sürebilir. Rahat bir işi varsa ameliyattan 10 gün sonra işine dönebilir. 30 gün sonra her türlü spor ve ağır aktiviteleri yapabilir hale gelir.

  

Komplikasyonlar

Her ameliyatta olduğu gibi kalça protez uygulamalarında da komplikasyonlar olabilir. Tecrübeli ellerde bunlar çok nadirdir. Ameliyat ertesi erken dönemde hematom (kan birikmesi), seroma (serum birikmesi) ve enfeksiyon çok nadir olmakla birlikte görülebilir. Uygun tedavilerle bu sorunlar çözülebilir. Protezin ele gelmesi (hissedilmesi) seroma, protezin yer değiştirmesi gibi geç dönemde sorunlar çıkabilir. Bunlar genelde tekniğin iyi uygulanamamasına bağlıdır ve yine tecrübeli ellerde çok nadirdir.

Retraksiyon (Çekinti) Giderme Ameliyatları

Kalça üzerindeki çekinti veya çukurluklar genelde geçirilmiş iğne enjeksiyonları veya başka türlü travmalara bağlı oluşan atrofiler nedeniyle ortaya çıkar. Deri altı doku veya fasyada retraksiyon varsa düz dururken de çekinti vardır ve bacak büküldüğünde artar. Adele gibi derin dokularda çekinti varsa düz dururken normal gözükürken bacak büküldüğünde çekinti belirir.
Deri altı dokuya ait retraksiyonlar yüzeyselse enjektör ucu gibi sivri aletlerle girilerek giderilebilir. Daha derin yapılarda daha büyük müdahaleler gerekir. Kalça arası kesi ile girilerek alan serbestleştirilir ve nedbe yapmış dokular çıkarılır. Hepsinde gerekirse yağ enjeksiyonu ile destek yapılabilir.

Kalça Dikleştirme Ve Germe Ameliyatları

Bir şeyi germekten bahsediliyorsa ortada bir sarkıklık, düşüklük (pitozis) vardır demektir. Kalça pitozisi ile kalça dokusunun bacak orta hattı seviyesinde kalça-altı krizini (çizgisi) geçmesi ve aşağı taşması anlaşılır. Bu çizgiyi geçen miktar mm olarak belirtilir.
Hafif pitozis olguları ve özellikle gençlerde silikon protezlerle sakıklık giderilebilir. Bu uygulamanın en iyi tarafı önemli bir izin kalmamasıdır. Deri ve alt dokularda sarkmanın ileri düzeyde olduğu daha ileri yaş grubunda dikleştirme ameliyatlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların en önemli dezavantajı, her ne kadar uygun yerlere yerleştirilseler de önemli miktarda iz kalmasıdır. Dikleştirme ameliyatlarından bazıları, üst taraftan germe, yan germe, kelebek germe, alt taraftan germe, tarzındadır. Bu ameliyatlarda ortak olarak yapılan şey, belli doku dilimlerinde derinin soyulması, altındaki dokularının şekillendirilerek destek amaçlı bırakılması, gerektiğinde askı dikişlerinin kullanılması ve altta kalan derinin gerilerek üste dikilmesidir.

Lipoplasti

Arka taraflara uygulanan lipoplasti işlemleri diğer bölgelerden farklı değildir. Burada hatırlanması gereken şey liposuction bir kilo verme yöntemi değil, bir şekillendirme işlemidir. Esas olan, genetik olarak belirlenmiş anormal yağ birikiminin olduğu dirençli alanlardaki yağın alınmasıdır. Çoğunlukla yaş teknik olarak bilinen tümesan teknik tercih edilir. Bu yöntemde içinde bazı ilaçları içeren sıvılar ameliyat bölgesine verilir. Damarların büzülmesi sağlanır ve böylece çekilen yağda minimal kan olur. Ameliyat bölgesini saracak çekilde bir korse 1,5 ay kadar kullanılır. Lipoplastide elde edilen sonuç kendini 1,5 aydan sonra göstermeye başlar.

29.08.2005 (BGBI. I S 2570) tarihli yasayla kapsamı genişletilen Tedavi İlaçları Reklam Kanunu'na göre hastaların tedavi/operasyon öncesi ve sonrasına ait görüntülerine reklam amaçlı sergilemek yasaklanmıştır.Bu nedenle web sitemizde Operasyon Öncesi/Sonrası fotoğraflarımız yer almamaktadır